Türk müzik sektöründe bir kadın: Zerrin Özer

dc.contributor.authorBaşoğlu, Başak
dc.contributor.authorÇekiver, Rıdvan Mert
dc.contributor.authorÇelik, Zeynep Sude
dc.date.accessioned2023-09-13T11:06:27Z
dc.date.available2023-09-13T11:06:27Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 18-19).
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2023.
dc.description.abstractBu araştırmada, Türk Müzik sahnesinde pop, arabesk ve caz türünden şarkılarla adını duyuran ve günümüze kadar şöhretini devam ettiren Zerrin Özer'in hayatı araştırılacaktır. İstanbul’da 1976-2007 yılları arasında çıkarttığı albümler ile kariyeri boyunca başa çıkmak zorunda bırakıldığı olaylar incelenecektir. Bu konu, Zerrin Özer hakkında yapılmış araştırmaların sayıca az olması ve hayatı boyunca karşılaştığı trajik olayların aslında erkek egemen Türk Müzik sektöründe pek çok kadın sanatçının karşılaştığı zorluklarla benzerliği sebebi ile araştırmaya değer görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma Zerrin Özer’in kariyeri ve Türk Müzik sahnesindeki yeri üzerine olacaktır
dc.description.abstractIn this research, the life of Zerrin Özer, who has made a name for herself in the Turkish music scene with pop, arabesque and jazz songs and has maintained her fame until today, will be studied. The albums she released in Istanbul between 1976-2007 and the events she had to deal with throughout her career will be examined. This topic was considered worth investigating due to the scarcity of research on Zerrin Özer and the fact that the tragic events she faced throughout her life are similar to the difficulties faced by many female artists in the male-dominated Turkish music industry. In conclusion, this study will focus on Zerrin Özer's career and her presence in the Turkish music scene.
dc.description.statementofresponsibilityBy Abdürrahim Özer.
dc.format.extent20 pages.
dc.identifier.itemidSPB4493
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11693/113859
dc.language.isotr
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST200-1 (2022-2023 Summer); 11
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectZerrin Özer
dc.subjectArabesk
dc.subjectPop
dc.subjectAlbüm
dc.subjectMüzik ve kadın
dc.subjectKent Plak
dc.subjectJanis Joplin
dc.titleTürk müzik sektöründe bir kadın: Zerrin Özer
dc.typeStudent Project
Files