Türk müzik sektöründe bir kadın: Zerrin Özer

Date
2023
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu araştırmada, Türk Müzik sahnesinde pop, arabesk ve caz türünden şarkılarla adını duyuran ve günümüze kadar şöhretini devam ettiren Zerrin Özer'in hayatı araştırılacaktır. İstanbul’da 1976-2007 yılları arasında çıkarttığı albümler ile kariyeri boyunca başa çıkmak zorunda bırakıldığı olaylar incelenecektir. Bu konu, Zerrin Özer hakkında yapılmış araştırmaların sayıca az olması ve hayatı boyunca karşılaştığı trajik olayların aslında erkek egemen Türk Müzik sektöründe pek çok kadın sanatçının karşılaştığı zorluklarla benzerliği sebebi ile araştırmaya değer görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma Zerrin Özer’in kariyeri ve Türk Müzik sahnesindeki yeri üzerine olacaktır


In this research, the life of Zerrin Özer, who has made a name for herself in the Turkish music scene with pop, arabesque and jazz songs and has maintained her fame until today, will be studied. The albums she released in Istanbul between 1976-2007 and the events she had to deal with throughout her career will be examined. This topic was considered worth investigating due to the scarcity of research on Zerrin Özer and the fact that the tragic events she faced throughout her life are similar to the difficulties faced by many female artists in the male-dominated Turkish music industry. In conclusion, this study will focus on Zerrin Özer's career and her presence in the Turkish music scene.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Zerrin Özer, Arabesk, Pop, Albüm, Müzik ve kadın, Kent Plak, Janis Joplin
Citation
Published Version (Please cite this version)