Korumanın Başkenti Safranbolu: UNESCO dünya kültür mirası listesine giriş süreci ve bölgenin sosyo-kültürel kimliğine katkıları

dc.contributor.authorAltıer, İdil
dc.contributor.authorÖzpak, Hanife Aleyna
dc.contributor.authorKılıçaslan, Boran
dc.contributor.authorTuncer, Çağan
dc.contributor.authorYavuz, Mehmet Hakan
dc.date.accessioned2023-03-09T11:15:14Z
dc.date.available2023-03-09T11:15:14Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 27-29).en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Safranbolu’nun hem kültürel mirasına odaklanmak hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş sürecini inceleyerek bu sürecin Safranbolu’ya olan etkilerini kapsamlı bir şekilde açıklamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Safranbolu ve UNESCO ilişkisinden bahsedildi. Dünya Kültür Mirası Listesine başvurulması, giriş süreci ve bu sürecin sonlanmasıyla birlikte yarattığı etkiler incelendi. Safranbolu’nun yıllara yayılarak ilerleyen bu sürecine odaklanırken kentin tarihi geçmişini incelemenin yararlı olacağı düşünüldü. Bu anlamda kentin, süregelen kültürel birikimine ışık tutan tarihi altyapısından, coğrafyasından ve geçmişten günümüze ev sahipliği yaptığı medeniyetleri nasıl bünyesinde harmanladığından söz edildi. Kenti koruma ihtiyacını doğuran özelliklerinden ve Safranbolu halkının yapısından araştırmamız dahilinde bahsedildi. Aynı zamanda kentin ilçesi konumunda bulunduğu Karabük ili ile dinamikleri ve bu dinamiklerin Safranbolu özelinde etkileri incelendi. Özetle, sürecin Safranbolu halkının hayatına etkisi, turizm sektörünün artan faaliyetlerinin yarattığı olumlu ve olumsuz etkilere değinildi.en_US
dc.description.abstractTheaim of thisresearch is tofocus on Safranbolu'sculturalheritageandtoexaminetheprocess of Safranbolu'sinscription on the UNESCO World HeritageListandtocomprehensivelyexplaintheeffects of thisprocess on Safranbolu. Forthesepurposes, therelationshipbetween Safranbolu and UNESCO is explained. Theapplicationtothe World CulturalHeritageList, itsentryprocessandaftermath of UNESCO processareanalyzed. Whilefocusing on theprocess of Safranbolu, throughouttheyears, an analysis of thehistorical background of thecity is consideredto be beneficialtoo. Inthis sense, thehistoricalinfrastructurethatshedslight on theongoingculturalaccumulation of thecityand how itsgeography has blendedthecivilizations it has hostedfrompasttopresentarementioned. Thecharacteristicsthatgaverisetoprotectthecityandthecharacteristics of inhabitantsaredescribed.Thus, thedynamics of thecitywith Karabük province, wherethecity is located, andtheeffects of thesedynamics on Safranbolu areanalyzed. Finally, theimpact of theprocess on thelives of inhabitantsandthepositive as well as thenegativeeffectscreatedbytheincreasingtourismactivitiesarementioned.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Kudret Emiroğlu.en_US
dc.format.extent62 pages.en_US
dc.identifier.itemidSPB4140
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112207
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesKudret Emiroğlu, HIST200-2 (2022-2023 Fall);1
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectUNESCOen_US
dc.subjectSafranboluen_US
dc.subjectKültürel korumaen_US
dc.subjectTurizmen_US
dc.subjectDünya kültür mirasıen_US
dc.subjectWorld heritageen_US
dc.subjectPreservation of cultureen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.titleKorumanın Başkenti Safranbolu: UNESCO dünya kültür mirası listesine giriş süreci ve bölgenin sosyo-kültürel kimliğine katkılarıen_US
dc.typeStudent Projecten_US

Files