Preservice teachers' Facebook usage and their perspectives about Facebook as a professional development tool

Date
2011
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Print ISSN
2147-1037
Electronic ISSN
2147-1037
Publisher
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi
Volume
12
Issue
2suppl
Pages
119 - 134
Language
English
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

In this study, an explanatory mixed method design was employed to evaluate preservice information technology teachers’ Facebook usage and their perspectives about Facebook as a professional development tool. In quantitative phase, data were collected through a Facebook usage survey on a total number of 338 undergraduate Computer Education and Instructional Technology (CEIT) students from three representative state universities in Turkey. Survey results indicated that preservice teachers favored and utilized Facebook. To find out more in-depth data, the results of quantitative data analysis were used to develop a structured interview to be done with four preservice teachers who were selected purposefully. The data collected from the interviews were subjected to content analysis where coding was conducted to create meaningful organization of the data. According the results of this explanatory study especially communication, sharing and socializing capacity of Facebook were found important in terms of using Facebook as a professional development tool.


Bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylararının Facebook kullanımlarını ve Facebook’un mesleki gelişimlerindeki yeri konusundaki görüşlerini değerlendirmek için açıklayıcı karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nicel kısımda, Facebook kullanım anketi yoluyla, Türkiye’deki üç temsili devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerindeki toplam 338 lisans öğrencisinden veriler toplanmıştır. Anket sonuçları öğretmen adaylarının Facebook’u beğendiklerini ve Facebook’dan yararlandıklarını göstermiştir. Ancak, daha ayrıntılı verilere ulaşmak için, nicel veri analizi sonuçları, kasıtlı seçilmiş dört öğretmen adayı ile yapılacak olan planlanmış bir görüşmenin hazırlanmasında kullanılmıştır. Görüşmeler sonucu toplanan verilerin anlamlı gruplandırılması için kodlama yapılarak veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu açıklayıcı araştırma sonuçlarına göre Facebook’un özellikle iletişim, paylaşım ve sosyalleşmedeki kapasitesi, Facebook’un bir mesleki gelişim aracı olarak kullanılmasında önemli bulunmuştur.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Social networking sites, Facebook, Teacher professional development, Communication, Sosyal ağlar, Facebook, Öğretmenlerin mesleki gelişimi, İletişim
Citation
Published Version (Please cite this version)