Doğru ve güzel konuşarak gelişen kimlik

Date
2005
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Doğru ses kullanımı, güzel ve etkili konuşma belli bir disiplin ile kazanılır. Bu tez çalışmamda, almış olduğum eğitim, edinmiş olduğum tecrübeler ve kişisel araştırmalarımla, pek çok öğretiden yola çıkarak bir metod oluşturmaya çalıştım. Bu metodta öncelikle konuşma organlarımızın ne olduğunu, bunların potansiyellerinin farkındalık ve çalışma ile nasıl daha verimli kullanılabileceğini, bütün konuşma organları ve ses için temel kaynak olan nefesi tekrar ele alarak, daha iyi kapasite ve doğru kullanımı için öğreti ve çalışma metodları sunmaya, konuşma dilimizin Türkçe olması nedeni ile dilbilgisi ve Türkçenin genel yapısını, bu konu ile ilgili tüm bilgilerin konuşma dilini ne denli etkilediğini vurgulamaya, fonetiğin incelediği alan ile dilin kullanım gücünün nasıl arttığını, güzel ve etkili diksiyonun hayatımızda ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Bütün çalışmalara rağmen düzeltemediğimiz, fizyolojik ve psikolojik konuşma bozuklukları ile ilgili sorunlar, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vererek, oluşmuş ya da oluşabilecek sorunları anlattım. Özellikle çocukluk dönemi üzerinde durdum çünkü erken tanı ile genç bireyin sağlıklı bir geleceği için yardımcı olunabilmesini amaçladım. Konuşma türleri hakkında bilgilendirerek iş, sosyal ve özel hayatımızda bu türlerin doğru kullanılmasının gereğini, bunların hayatımıza kazandırdığı sosyal ve psikolojik katkıları ifade etmeye çalıştım. Bütün bu bilgi ve çalışma metodlarını gerçekleştirirken, kim ya da hangi meslek grubundan olursa olsun hayatının bir döneminde -ki bunun erken olmasını temenni ederim- konuşma ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunda ,bu tez çalışmamdan faydalanarak gelişme gösterebilmesi için bir fırsat olmasını dilerken, bunu yalnızca konuşma biçimi yani güzel ve etkili konuşma başarısı olarak değil, kişinin yaşamda olduğu ya da olmak istediği kimliğin gelişimi olarak tecrübe edeceği tezinide savunmaktayım. Son olarak: KİMLİK, doğru ve güzel konuşarak gelişir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)