Türk Edebiyatında 12 Eylül ve Latife Tekin

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

12 Eylül Darbesi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yer alan; halkın sosyoekonomik yaşantısında çalkantılara sebep olmuş, etkileri Türk Edebiyatı’na da yansıyan önemli bir olaydır. 1960-1980 yılları arasında 3 askeri darbeye şahitlik eden Türk halkının yaşadıklarına edebiyatçılar eserlerinde yer vermişlerdir. Latife Tekin, 12 Eylül Darbesi öncesi ve sonrasında işçi sınıfının, bireylerin, örgütlerin yaşadıklarına ağırlıklı olmak üzere “Gece Dersleri” ve “Berci Kristin Çöp Masalları” romanlarında yer verdi. Edebiyat ve tarihin birbiri ile olan bağlantısı, edebi eserler üzerinden tarihi olaylara ışık tutulmasına vesile olsa da aynı zamanda sıkı rejimler altında yazarların objektif olarak ideolojilerini, yaşanan olayların gerçek yüzünü tüm gerçekliği ile okuyucuya aktaramadıkları gözlenmiştir.


The September 12 Military Coup has an important place in the history of the Republic of Turkey, an important event that has caused turmoil in the socio-economic life of the people. Its effects are also reflected in Turkish Literature. Literary writers have included the experiences of the Turkish people, who witnessed three military coups between 1960 and 1980, in their works. Latife Tekin gave place to the working-class experiences, individuals, and organizations before and after the September 12 Military Coup in her novels "Gece Dersleri" and "Berci Kristin Çöp Masalları". Although the connection between literature and history is instrumental in shedding light on historical events through literary works, it has also been observed that under strict regimes, writers could not objectively convey their ideologies and the reality of the events to the reader with all their reality.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Muhtıra, Sendika, Hükümet, Toplum, Siyaset, Memorandum, Syndicate, Government, Society, Politics
Citation
Published Version (Please cite this version)