Türk tiyatro ve sinema tarihi çınarı: Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Türk tiyatrosu ve sineması çeşitli yetenekli insanlar sayesinde gelişmiştir. Sanat; sansür, darbe, parasızlık gibi zorluklara rağmen bu alanda varolmak isteyen kişiler tarafından fedakarlıkla ilerlemiştir. Bu kişilerden biri de Arif Erkin Güzelbeyoğlu’dur. Ortaokul yıllarından itibaren ara vermeksizin sahne sanatlarıyla uğraşan sanatçı özellikle oyunculuk ve film müziği alanlarında başarılıdır ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Uzun yıllar gerek sahne önünde gerekse sahne arkasında müziklerle uğraşarak profesyonel olarak çalışmıştır. Onunla yapılan röportajlar, çeşitli gazete haberleri ve makaleler aracılığıyla ortaya çıkan bu proje onun Türk tiyatrosu, sineması ve müziği içindeki katkılarının bir özeti niteliğindedir.


Turkish theater and cinema came this far thanks to some talented people. Art has kept improving despite difficulties such as censoring, military coups, and lack of money with the help of some devoted artists. One of these people is Arif Erkin Güzelbeyoğlu. The artist, who has been dealing with performing arts without a break since his secondary school years, is especially successful in acting and film music and has been awarded various awards. He has worked professionally for many years, dealing with music both in front of the stage and behind the scenes. This project, which emerged through interviews with him, various newspaper reports, and articles, is a summary of his contributions to Turkish theater, cinema, and music.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Arif Erkin, Tiyatro, Müzik, Dostlar tiyatrosu, Memuriyet, Theater, Music, Dostlar tiyatrosu, Civil service
Citation
Published Version (Please cite this version)