Çakıroğlu ailesinin 1989 yılında Bulgaristan’dan Türkiye İnegöl’e göç hikâyesi

Date

2021

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Atakan Yılmaz, HIST200-15 (2021-2022 Spring);4

Abstract

Bu çalışmada 1989 yılında Bulgaristan Kırcaali şehrinden Türkiye İnegöl ilçesine zorunlu olarak göç eden Çakıroğlu ailesinin göç süreci ve bu süreci tetikleyen politik ve sosyolojik nedenler incelenmiştir. Göç öncesi ve sonrası dönem, Türk ve Bulgar devletlerinin göçteki rolü ve bu ülkelerin yerli halklarının dönemin olaylarına bakış açısı Çakıroğlu ailesinin perspektifinden anlaşılmaya ve aktarılmaya çalışılmıştır. Tarihin önemli bir olgusu olan zorunlu göçün bireyler ve aileler üzerindeki etkisini incelemek adına ailenin deneyimleri incelenmiş, anlaşılmaya çalışılmış ve araştırılmaya değer görülmüştür.


In this study, the migration process of Cakiroglu family and political and social backgrounds of the migration from Kircaali to Inegol have been discussed. Both pre and post migration era, Turkish and Bulgarian Governments’ attitudes and public perception in Turkey and Bulgaria have been held through Cakiroglu Family’s perspective. As forced migration is a crucial point of human history, its effects on individuals and families have been tried to be understood through family’s experiences.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof