1976’dan itibaren yatların Türkiye’deki imalatı, tarihsel gelişimi, değişimi ve turizme etkileri

dc.contributor.authorKeleş, Doğa
dc.contributor.authorKuşcu, Sude
dc.contributor.authorYurttaş, Gökçe
dc.contributor.authorGökçe, Anıl Mete
dc.contributor.authorYalçın, Deniz
dc.date.accessioned2023-03-10T10:45:03Z
dc.date.available2023-03-10T10:45:03Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 13).en_US
dc.description.abstractYat imalatı ve turizmi Türkiye için günümüzde dahi yeni kabul edilebilecek fakat gelişime açık ve gün geçtikçe değer kazanan sektörlerdir. Bu sektörlerin canlanmasında özellikle 1976 yılında Bodrum’da açılan ilk yat limanı ve sonrasında yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Sonraki süreçte de bu sektörde başarılı olabilmek için önemli bir pay sahibi olan marinaların sahip olması gereken kriterler önemli bir konu haline gelmiş ve bu bağlamda Türkiye’deki marinaların iyileştirilmesi gereken yönleri belirlenirken müşterilerin beklentileri ve sahip oldukları profil de değer arz etmeye başlamıştır. Yat imalatı ve turizmiyle ilgili alanında uzman isimlerden edinilen ve çeşitli yazılı kaynaklardan derlenen bilgilerin bir bütünlük halinde sunulması geçmişten günümüze bu süreçlerin değişim ve dönüşüm sürecinin daha iyi idrak edilmesini sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractYacht building and tourism can be considered as new things for Turkey. However, these are sectors that are open to development and they gain value day by day. The beginning for these industries are the marina that opened in Bodrum in 1976 and the developments after it. Afterwards, the quality of the marinas became an important topic. So ways to improve them were researched. Throughout, this time the profile and expectations of customers increased. Information from experts in the field and various written sources are compiled in a tidy manner. This information will be helpful for understanding the change and evolution of everything about yachts in Turkey after 1976.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Ayşenur Dağlı.en_US
dc.format.extent15 pages.en_US
dc.identifier.itemidSPB4156
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112238
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAyşenur Dağlı, HIST200-12 (2022-2023 Fall);10
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.title1976’dan itibaren yatların Türkiye’deki imalatı, tarihsel gelişimi, değişimi ve turizme etkilerien_US
dc.typeStudent Projecten_US

Files