1976’dan itibaren yatların Türkiye’deki imalatı, tarihsel gelişimi, değişimi ve turizme etkileri

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ayşenur Dağlı, HIST200-12 (2022-2023 Fall);10
Abstract

Yat imalatı ve turizmi Türkiye için günümüzde dahi yeni kabul edilebilecek fakat gelişime açık ve gün geçtikçe değer kazanan sektörlerdir. Bu sektörlerin canlanmasında özellikle 1976 yılında Bodrum’da açılan ilk yat limanı ve sonrasında yaşanan gelişmeler etkili olmuştur. Sonraki süreçte de bu sektörde başarılı olabilmek için önemli bir pay sahibi olan marinaların sahip olması gereken kriterler önemli bir konu haline gelmiş ve bu bağlamda Türkiye’deki marinaların iyileştirilmesi gereken yönleri belirlenirken müşterilerin beklentileri ve sahip oldukları profil de değer arz etmeye başlamıştır. Yat imalatı ve turizmiyle ilgili alanında uzman isimlerden edinilen ve çeşitli yazılı kaynaklardan derlenen bilgilerin bir bütünlük halinde sunulması geçmişten günümüze bu süreçlerin değişim ve dönüşüm sürecinin daha iyi idrak edilmesini sağlayacaktır.


Yacht building and tourism can be considered as new things for Turkey. However, these are sectors that are open to development and they gain value day by day. The beginning for these industries are the marina that opened in Bodrum in 1976 and the developments after it. Afterwards, the quality of the marinas became an important topic. So ways to improve them were researched. Throughout, this time the profile and expectations of customers increased. Information from experts in the field and various written sources are compiled in a tidy manner. This information will be helpful for understanding the change and evolution of everything about yachts in Turkey after 1976.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)