Çocuk psikiyatrisinin öncülerinden: Kemal Aydınalp

Date
2023
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Turaç Hakalmaz, HIST 200-17 (2023-2024 Fall); 1
Abstract

Türkiye'de çocuk psikiyatrisi, Türkiye'de 1950'li yıllarda erişkin psikiyatrisinden ayrılarak incelenmeye başlanmıştır. Çocukların zihinsel sağlığına yönelik sorunların teşhisi ve tedavisi gibi hem bireysel hem de toplumsal anlamda önemli sonuçlar doğuran çocuk psikiyatrisinin gelişimi son yıllara tekabül etmektedir. Bu bağlamda yeni ve gelişime açık bir psikiyatri dalıdır. Türkiye'de psikiyatrinin gelişimine önemli katkılarda bulunan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği’nin kurucusu olarak tanınan Prof. Dr. Kemal Aydınalp'in hayatına odaklanan bu araştırma, Aydınalp’in erken yaşamı, eğitimi ve kariyerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca Aydınalp'in Türk psikiyatrisine getirdiği yenilikleri vurgulanmakta ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği’nin kuruluş sürecine odaklanarak; Aydınalp'in liderliğindeki bu kurumun, Türkiye'deki çocuk psikiyatrisine sağladığı önemli rolü ele almaktadır.


Child psychiatry in Turkey began to be examined separately from adult psychiatry in the 1950s. The development of child psychiatry, which has significant consequences both individually and socially, such as the diagnosis and treatment of children's mental health problems, corresponds to recent years. In this context, it is a new and developing branch of psychiatry. Focusing on the life of Professor Doctor Kemal Aydınalp, who made significant contributions to the development of psychiatry in Turkey and is known as the founder of Gülhane Training and Research Hospital Child Psychiatry Polyclinic, this research discusses Aydınalp's early life, education and career in detail. In addition, the innovations that Aydınalp brought to Turkish psychiatry are emphasized, and by focusing on the establishment process of Gülhane Training and Research Hospital Child Psychiatry Department, it discusses the critical role that this institution, under the leadership of Aydınalp, provided to child psychiatry in Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kemal Aydınalp, Çocuk psikiyatrisi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikoterapi, Psikiyatri hastaneleri, Child psychiatry, Gülhane Training and Research Hospital, Psychotherapy, Psychiatry hospitals
Citation
Published Version (Please cite this version)