5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu açısından üniversitelerde tam gün çalışma esası

Date

2009

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Maliye Dergisi

Print ISSN

1300-3623

Electronic ISSN

2645-8780

Publisher

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Volume

Issue

156

Pages

42 - 50

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Abstract

2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunun getirilmesinin bazı nedenleri bulunmaktaydı. Söz konusu nedenlerin başında, kamu kuruluşları bütçelerinin yanında, fonlar ve döner sermaye gibi harcama alanlarının çok büyük boyutlara ulaşması olmuştur. Çünkü bu tür bütçeler ve harcamalarla bütçelerin genellik ve birlik ilkesinden tamamen uzaklaştırılmış oluyordu. Fon ve döner sermaye bütçeleri bütçe denetimlerini zorlaştırmasına ve bu tür yöntemlerin uygulamadan kaldırılması çalışmaları yapılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36. maddesinde değişiklik yapılması düşünülerek, tekrar döner sermayeler desteklenmek suretiyle yükseköğretim kurumlarında tam gün çalışma esası getirilmek istenilmektedir. Tam gün çalışma esasının 5018 sayılı Kanun karşısındaki durumu bu çalışmada irdelenecektir.


Public Financial Management and Control Law No. 5018 was put into effect in 2003. There are several reasons for adoption of this new law. The primary reason was that expenditure fields like funds and revolving fund as well as budgets of the public agencies reached huge sizes because the generality and unity principle of the budgets were entirely ignored through these budgets and expenditures. Although funds and revolving funds make it difficult to audit the budgets and such methods are tried to be removed, full-time working basis is desired to be ensured in the higher education institutions by giving support for the revolving funds and considering making an amendment to the Higher Education Law No. 2547. This study will examine full-time working basis in terms of the Law No. 5018.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof