Gazi Eğitim Enstitüsüne bir bakış: Jimnastik, Ankara Yapı Usta ve Erkek Teknik Öğretmen Okulu

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Özet Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Türkiye yoksulluk ve eğitim yetersizliği gibi birçok sorunla mücadele ediyordu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nün kurulma aşaması ise bu yetersizlikler sonucu başladı. Enstitünün kurulmasının başlıca amaçları ülkedeki eğitimli kesimi arttırmak ve ülkeye laik bir eğitim sistemi getirmekti. Daha sonra bu yetersizliklerden dolayı ortaya çıkan yapı ustası gibi ihtiyaçlar doğrultusunda dönemin en önemli okullarından olan Jimnastik, Ankara Yapı Usta ve Erkek Teknik Öğretmen Okulları kuruldu. Bu okulların kuruluşuyla birlikte ülkedeki eğitim ve kültür seviyesinde önemli ölçüde bir artış gerçekleşti.


In the Republic's first years, Turkey struggled with many problems, such as poverty and lack of education. The establishment phase of the Gazi Education Institute started due to these inadequacies. The main aims of the establishment of the Institute were to increase the educated population in the country and to bring a secular education system to the country. Later, in line with the needs such as master builders arising from these inadequacies, Gymnastics, Ankara Yapı Usta, and Male Technical Teacher Schools, which were among the most important schools of the period, were established. With the establishment of these schools, there was a significant increase in the level of education and culture in the country.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Gazi Eğitim Enstitüsü, Jimnastik okulu, Ankara Yapı Usta Okulu, Erkek Teknik Okulu, Cumhuriyet, Eğitim, Türkiye, Gazi Education Institute, Gymnastics school, Ankara Yapı Usta School, Male Technical Teacher School, Republic, Education, Turkey
Citation
Published Version (Please cite this version)