Aşık Hasan Dede'nin "Dağlar" şiirinde iktidarla ilişki

Date
2002
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milli Folklor
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
Publisher
Volume
7
Issue
55
Pages
57 - 60
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Gazi Aşık Hasan Dede, bazı kaynaklarda 17. yüzyılda yaşadığı ileri sürülen bir Bektaşi dervişidir. Çeşitli savaşlara katılmış, padişah II. Mustafn'nın meclisinde bulunmuş bir şairdir. Bu yazıda, Hasan Dede'nin "Dağlar" adlı şiiri, onun iktidarla olan ilişkisi bağlamında yorumlanacaktır.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)