Türk borçlar hukukunda irade sakatlıkları nedeniyle iptal hakkı ve sonuçları

Date
2023-07
Advisor
Buz, Vedat
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Günlük hayatın neredeyse her alanında çevredeki insanlarla hukuki ilişkiler içerisine girilmektedir. Hukuki ilişkiler, genellikle “sözleşmeler” şeklinde kendini göstermektedir. Hukuk düzeni, kişilere kanun tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde hukuki ilişkilerini diledikleri gibi düzenleme özgürlüğü tanımaktadır. Sözleşmeler, tarafların sağlıklı iradesi ve bağlayıcı beyanlarıyla akdedilmelidir. Ancak belli durumlarda tarafların iradesi, “irade sakatlığı” hâllerinden yanılma (hata), aldatma (hile) veya korkutma (ikrah) nedeniyle sakatlığa uğrayabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taraflar iradelerine aykırı olarak ortaya çıkan sonuçları ortadan kaldırmak için iptal hakkına ihtiyaç duymaktadır. Çalışmamızda irade sakatlıkları nedeniyle iptal hakkı ve sonuçları incelenecektir.


Every aspect of the daily life contains a form of legal relationship between people. These relationships can be both complex and simple, due to the development of economic life. Legal relationships usually manifest themselves in the form of “contracts”. The legal order allows people the freedom to organize their legal relationships as they wish, within the limits set by the law. Contracts must be entered into with sound intention and binding declarations of the parties. However, in some cases, the intent of the parties may be undermined by mistake, fraud or duress. In such cases, the parties need the right to avoid in order to eliminate the consequences that have occurred against the will of the parties. In our study, the right to avoid due to a defect in consent and its consequences will be analyzed.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İrade sakatlıkları, İptal hakkı, Kısmi iptal, Tazminat, Defect in consent, Right to avoid, Partial avoidance, Compensation
Citation
Published Version (Please cite this version)