Ankara’nın sanat rengi: Siyah Beyaz Galeri

dc.contributor.authorBallı, Zeynep
dc.contributor.authorŞen, Zeynep Duru
dc.contributor.authorDevelioğlu, Özge
dc.contributor.authorAkyol, Öykü
dc.contributor.authorAkyol, Asyat Nesrin
dc.date.accessioned2023-03-10T06:36:43Z
dc.date.available2023-03-10T06:36:43Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 18).en_US
dc.description.abstractSiyah Beyaz, Faruk Sade tarafından kurulan, belirlediği çizgisini hiçbir zaman bozmayan ve kendinden sonra kurulacak olan galeriler ile Ankara’daki sanat anlayışını yönlendiren çağdaş bir sanat galerisidir. 1980li yılların problemli iklimi nedeniyle kurulduğu dönemde ekonomik zorluklar çekmiş olan galerinin ekonomik açıdan en büyük destekçisi Siyah Beyaz Bar olmuştur ve bar, galerinin bütünleyicisi konumuna gelmiştir. Bu araştırmada Siyah Beyaz tarafından yayımlanan kitaplardan, daha öncesinde Faruk Sade ile yapılan söyleşilerden ve çalışma kapsamında Fulya Sade ile gerçekleştirilen röportajdan ve Siyah Beyaz hakkında yapılan gazete ve dergi haberlerinden yararlanılmıştır. Yapılan röportajlar ve incelenen dokümanlar kullanılarak galerinin kurulduğu dönemdeki siyasi durum, galerinin kuruluşu, sanat anlayışı, hitap ettiği ziyaretçi ve sanatçı kitlesi , Ankara’da sanatı ne şekilde yönlendirdiği anlatılmıştır. Siyah Beyaz, Türkiye’de özellikle de Ankara’da galericiliğin nasıl yaygınlaşmaya başladığını ve galerilerin Türkiye’de karşılaştığı zorlukları öğrenebilmek açısından oldukça önemlidir.en_US
dc.description.abstractSiyah Beyaz, founded by Faruk Sade, is a contemporary art gallery that maintains the level of quality and leads the Ankara’s view of art with the other galleries founded after them. The gallery suffered from economic difficulties because of the hardships of the time that its founded and the major economic support of it is the Siyah Beyaz Pub. The pub became the complementary part of the gallery. The published books by Siyah Beyaz, interviews with Faruk Sade that has been done before, magazine and news articles and interview with Fulya Sade have been used in this study. Examining the documents and the interviews, the political situation at the time that the gallery was founded, the establishment of the gallery, the way the gallery views the art, the visitors and the artist’s profile and how it leaded the art in Ankara were explained. Siyah Beyaz Gallery is very important in terms of how gallerism started to become widespread in Turkey, especially in Ankara, and the difficulties that galleries face in Turkey.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Ayşenur Dağlı.en_US
dc.format.extent23 pages.en_US
dc.identifier.itemidSPB4153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112233
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAyşenur Dağlı, HIST200-12 (2022-2023 Fall);7
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectSiyah Beyaz Galerien_US
dc.subjectFaruk Sadeen_US
dc.subjectFulya Sadeen_US
dc.subjectSera Sadeen_US
dc.subjectSanat galerisien_US
dc.subjectBaren_US
dc.subjectAnkaraen_US
dc.subjectArt galleryen_US
dc.subjectPuben_US
dc.titleAnkara’nın sanat rengi: Siyah Beyaz Galerien_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files