Ankara’nın sanat rengi: Siyah Beyaz Galeri

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ayşenur Dağlı, HIST200-12 (2022-2023 Fall);7
Abstract

Siyah Beyaz, Faruk Sade tarafından kurulan, belirlediği çizgisini hiçbir zaman bozmayan ve kendinden sonra kurulacak olan galeriler ile Ankara’daki sanat anlayışını yönlendiren çağdaş bir sanat galerisidir. 1980li yılların problemli iklimi nedeniyle kurulduğu dönemde ekonomik zorluklar çekmiş olan galerinin ekonomik açıdan en büyük destekçisi Siyah Beyaz Bar olmuştur ve bar, galerinin bütünleyicisi konumuna gelmiştir. Bu araştırmada Siyah Beyaz tarafından yayımlanan kitaplardan, daha öncesinde Faruk Sade ile yapılan söyleşilerden ve çalışma kapsamında Fulya Sade ile gerçekleştirilen röportajdan ve Siyah Beyaz hakkında yapılan gazete ve dergi haberlerinden yararlanılmıştır. Yapılan röportajlar ve incelenen dokümanlar kullanılarak galerinin kurulduğu dönemdeki siyasi durum, galerinin kuruluşu, sanat anlayışı, hitap ettiği ziyaretçi ve sanatçı kitlesi , Ankara’da sanatı ne şekilde yönlendirdiği anlatılmıştır. Siyah Beyaz, Türkiye’de özellikle de Ankara’da galericiliğin nasıl yaygınlaşmaya başladığını ve galerilerin Türkiye’de karşılaştığı zorlukları öğrenebilmek açısından oldukça önemlidir.


Siyah Beyaz, founded by Faruk Sade, is a contemporary art gallery that maintains the level of quality and leads the Ankara’s view of art with the other galleries founded after them. The gallery suffered from economic difficulties because of the hardships of the time that its founded and the major economic support of it is the Siyah Beyaz Pub. The pub became the complementary part of the gallery. The published books by Siyah Beyaz, interviews with Faruk Sade that has been done before, magazine and news articles and interview with Fulya Sade have been used in this study. Examining the documents and the interviews, the political situation at the time that the gallery was founded, the establishment of the gallery, the way the gallery views the art, the visitors and the artist’s profile and how it leaded the art in Ankara were explained. Siyah Beyaz Gallery is very important in terms of how gallerism started to become widespread in Turkey, especially in Ankara, and the difficulties that galleries face in Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Siyah Beyaz Galeri, Faruk Sade, Fulya Sade, Sera Sade, Sanat galerisi, Bar, Ankara, Art gallery, Pub
Citation
Published Version (Please cite this version)