Geçmişten günümüze Azerbaycan Kültür Derneği'nin tarihi ve Türkiye'de Azerbaycan kültürünün gelişmesine katkıları

dc.contributor.authorBaydar, Makbule Berfinen_US
dc.contributor.authorToraman, Cerenen_US
dc.contributor.authorİğdır, Laiye Burcuen_US
dc.contributor.authorSüncer, Nuri Canen_US
dc.contributor.authorBedir, Alperenen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T17:49:02Z
dc.date.available2019-05-23T17:49:02Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2018.en_US
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 25).en_US
dc.description.abstractBu makale, 1 şubat 1949 yılında kurulan Azerbaycan Kültür Derneği üzerinden Türkiye’de Azerbaycan kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürecini ve Azerbaycan Kültür Derneği’nin Azerbaycan kültürünün Türkiye’de yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yararlandığı temel araçları incelemektedir. Türkiye’deki Azerbaycanlı nüfusu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir derneğin gerekliliği ve ilerleyişinin çokkültürlülüğe katkılarının olması dolayısıyla incelemeye değer bulunmuştur. Genel olarak, bu proje Azerbaycan Kültür Derneği’nin Türkiye’de Azerbaycan kültürünün geliştirilmesindeki yeri ve derneğin işleyiş ve yapılanmasının yıllar içindeki değişimi ile dernek içinde ayrıca kurulması gerekli görülen Kadınlar Kolu’nun faaliyetleri hakkında bizlere tarihi bir bakış açısı sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis article examined promotion of Azerbaijani cultural by Azerbaijan cultural association which founded on 1 February 1949, and basic tools which used by Azerbaijan cultural association in order to contribute to the promotion of Azerbaijani culture. When it is considered to Azerbaijani population in Turkey, it is worth to examining such kind of association due to their contribution to multiculturalism in Turkey. In general, this project examining the importance of Azerbaijan Cultural Association in development of Azerbaijani culture in Turkey, changes in structure and operation of the association and as well as female branches that are deemed necessary to be established within the association in historical perspective.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Kudret Emiroğlu.en_US
dc.format.extent49 pages.
dc.identifier.itemidSPB2808en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/51758
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesKudret Emiroğlu, HIST 200-8 (2017-2018 Spring) ; 2en_US
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectAzerbaycanen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectDerneken_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectToplumen_US
dc.subjectKadınlar koluen_US
dc.subjectFaaliyeten_US
dc.subjectAzerbaijanen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectAssociationen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectSocietyen_US
dc.subjectWomen Branchaactivityen_US
dc.subject.lccEMİROĞLU HIST 200-8/2 2017-18en_US
dc.titleGeçmişten günümüze Azerbaycan Kültür Derneği'nin tarihi ve Türkiye'de Azerbaycan kültürünün gelişmesine katkıları
dc.typeStudent Project
Files