Geçmişten günümüze Azerbaycan Kültür Derneği'nin tarihi ve Türkiye'de Azerbaycan kültürünün gelişmesine katkıları

Date
2018
Authors
Baydar, Makbule Berfin
Toraman, Ceren
İğdır, Laiye Burcu
Süncer, Nuri Can
Bedir, Alperen
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kudret Emiroğlu, HIST 200-8 (2017-2018 Spring) ; 2
Abstract

Bu makale, 1 şubat 1949 yılında kurulan Azerbaycan Kültür Derneği üzerinden Türkiye’de Azerbaycan kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sürecini ve Azerbaycan Kültür Derneği’nin Azerbaycan kültürünün Türkiye’de yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yararlandığı temel araçları incelemektedir. Türkiye’deki Azerbaycanlı nüfusu göz önünde bulundurulduğunda böyle bir derneğin gerekliliği ve ilerleyişinin çokkültürlülüğe katkılarının olması dolayısıyla incelemeye değer bulunmuştur. Genel olarak, bu proje Azerbaycan Kültür Derneği’nin Türkiye’de Azerbaycan kültürünün geliştirilmesindeki yeri ve derneğin işleyiş ve yapılanmasının yıllar içindeki değişimi ile dernek içinde ayrıca kurulması gerekli görülen Kadınlar Kolu’nun faaliyetleri hakkında bizlere tarihi bir bakış açısı sunmaktadır.


This article examined promotion of Azerbaijani cultural by Azerbaijan cultural association which founded on 1 February 1949, and basic tools which used by Azerbaijan cultural association in order to contribute to the promotion of Azerbaijani culture. When it is considered to Azerbaijani population in Turkey, it is worth to examining such kind of association due to their contribution to multiculturalism in Turkey. In general, this project examining the importance of Azerbaijan Cultural Association in development of Azerbaijani culture in Turkey, changes in structure and operation of the association and as well as female branches that are deemed necessary to be established within the association in historical perspective.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)