Çarpıcıdan bağımsız ortak fark matrisi kullanarak video ve görüntü işleme

Date
2009-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2009
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
728 - 731
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu bildiride gerçel sayılar üzerinde yarı grup kuran yeni bir iletmen tanımlayarak elde edilen bir bölge betimleyicisi ile hareketli obje takibi, yüz sezimi, plaka bulma, bölge betimleme için kullanılabilecek hızlı bir algoritma sunuyoruz. Bu yeni iletmen hiçbir çarpma gerektirmez. Bu iletmeni kullanarak, imge bölgelerini nitelendiren ve ortak fark adı verilen bir matris tanımlıyoruz. Plaka bulma uygulamasında ortak fark matrislerinı plaka bölgelerinden kestirip, bunları bir veritabanında saklıyoruz. Plaka bölgelerini gerçek zamanlı videoda tanımlamak için ilk önce videodaki hareketli bölgeleri taşıyan imgeleri belirliyoruz, sonra hareketli bölgelerin içinde ya da bütün resim içinde plaka büyüklüğündeki bölgelerin ortak ayrık matrislerini veritabanındaki plaka ortak ayrık matrisleriyle karşılaştırarak bölge içinde plaka olup olmadığını belirliyoruz.


In this paper, we propose a new image feature extraction method. We define a matrix called co-difference matrix for a given region. This matrix can be computed without performing any multiplications. The operator that we use forms a semi-group on real numbers. The co-difference based feature extraction method can be used in other image and video processing applications such as object tracking, face detection, and licence plate detection. Experimental results for licence plate detection is presented.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Difference matrix, Face Detection, Feature extraction methods, Image and video processing, Image feature extractions, Matrix, Object Tracking, Real number, Semi-group, Feature extraction, Number theory, Signal detection, Signal processing, Video signal processing, Object recognition
Citation
Published Version (Please cite this version)