Kitaları birleştiren koşu: İstanbul Maratonu

Date
2020
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu makalede İstanbul Maratonu'nun tarihi ele alınmıştır. İstanbul Maratonu öncesinde Türkiye'de atletizmin ne durumda olduğunu görebilmek için Türkiye'de atletizmin nasıl başladığı, 1979 yılı öncesinde Türkiye'de düzenlenmiş olan koşular ve önemli Türk atletler incelenmiştir. İstanbul Maratonu'nun nasıl başladığı ve günümüze kadar gelen 41 yıllık süreçte ne tür değişimler geçirdiği gözlemlenmiştir. Bu bağlamda İstanbul Maratonu'nda yaşanan bütçe sıkıntıları ve bu sıkıntıların organizasyon koşullarına olan etkisi, 17 Ağustos 1999 depreminin maratona olan etkisi ve maratonda yaşanan isim değişiklikleri ele alınmıştır. Günümüzde İstanbul Maratonu'nun taşıdığı anlama ve iletmeyi amaçladığı mesajlara yer verilmiştir.


In this article, the history of Ġstanbul Marathon is investigated. To observe the status of athletics before Ġstanbul Marathon, the beginning of athletics in Turkey, races organized in Turkey before 1979 and important Turkish athletes were explored. The beginning of İstanbul Marathon and the changes it has undergone in this 41-year period were analyzed. In that sense, budget problems and effects of these problems on the organization, the effects of 17 August 1999 earthquake on marathon and name alterations throughout marathon's history were investigated. The significance of Ġstanbul Marathon today and messages the marathon aims to deliver were included.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
İstanbul Maratonu, Maraton, Atletizm, Koşu, İstanbul Marathon, Marathon, Athletics, Running
Citation
Published Version (Please cite this version)