Amik Gölü ve Amik Gölü’nün kurutulmasının sosyoekonomik etkileri

Date
2022
Authors
Tezel, Tan
Kaya, Atakan
Cengiz, Hüsniye Süeda
Özyörük, Behzat Deniz
Sakallı, Yiğit Batuhan
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Onuralp Çakır, HIST200-21 (2022-2023 Fall);5
Abstract

Bu araştırma Hatay ilinde bulunan Amik Gölü'nün kurutulma sürecini; sosyal, ekonomik, etkilerini ortaya koymaktadır. Türkiye coğrafyasında önemli bir konumda bulunması, geçmişte ekolojik olarak büyük bir çevreye sahip olması ve kaybolan ekolojik hayat ve biyoçeşitlilik göz önüne alındığında ülke ve doğa adına önemli bir konu olması açısından araştırmaya değer bir konudur. Araştırma Amik Gölü'nün kurutulma sürecini ve kurutulduktan sonrasındaki etkilerin bölgeye nasıl yansıdığını istatistikler ve halkın görüşleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yazı, Amik Gölü'nün kurutulmasıyla daralan ekonomik faaliyetlere, fiziki ortamda meydana gelen değişimler sonucu oluşan tarımsal değişimlere değiniyor ve bu bağlamda doğal kaynaklar hakkında uzun vadeli kararlar alınmadığını gösteriyor.


This research covers the artificial drying process of Lake Amik in Hatay; reveals its social, economic, effects. It is important in terms of being in an significant position in the geography of Turkey, having a large ecological environment in the past, and losing this ecological life and biodiversity is an important issue for the country and nature. The aim of the research is to reveal the drying process of Lake Amik and how the effects after drying are reflected on the region with statistics and public opinions. The article shows the shrinking economic activities with the drying of Amik Lake and the decline in agriculture as a result of changes in the physical environment, and in this context, long-term decisions are not taken about natural resources.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)