Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-13 (2022-2023 Fall);7
Abstract

Köy Enstitüleri, Türkiye’de ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla; dönemin milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel tarafından yönetilen bir projeyle 1940 yılında açılmış olan okullardır. Akçadağ Köy Enstitüsü de bu proje kapsamında açılmış olan okullardan biridir. 1940-1954 yılları arasında Akçadağ Köy Enstitüsü olarak işlev gösteren bu kurum, 1954 yılında Akçadağ İlköğretmen Okulu olarak değiştirilmiş ve 1970 yılına kadar bu isimle devam etmiştir. Bu değişiklik sadece isim değişikliği olarak kalmamış; yerleşkenin mimari yapılarından müfredatına, ilk dönemde (1940-1954) kız-erkek karışık öğrencilerden oluşan sınıfların ikinci dönemde (1954-1970) sadece erkek öğrencilerden oluşmasına kadar büyük değişimler göstermiştir. Prof. Dr. Ferit Pehlivan da 1955 yılında Akçadağ İlköğretmen Okulu’nda okumuş ve buradan mezun olmuş değerli bir isimdir. Akçadağ Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu’nun Türk eğitim tarihindeki önemini anlamak için açısından Ferit Pehlivan’ın hayatını, akademik kişiliğini ve eğitime yaklaşımını araştırmak faydalı olmuştur.


Village Institutes were opened in 1940 -in order to train primary school teachers in Turkey- with a project managed by Hasan Ali Yücel, the Minister of National Education of the time. Akçadağ Village Institute is one of the schools opened within the scope of this project. Functioning as Akçadağ Village Institute between 1940-1954, this institution was changed into Akçadağ Primary Teachers School in 1954 and continued under this name until 1970. This change was not just a name change; from the architectural structures of the campus to the curriculum, and even the student profile between these two terms have shown great changes since there had been both male and female students in first term and it changed its policy to have only male students in classes when it converted into Akçadağ Primary Teachers School. Prof. Dr. Ferit Pehlivan is a valuable person who studied at the Akçadağ Primary Teachers School in 1955 and graduated from there. In order to understand the importance of Akçadağ Village Institute and Primary Teachers' School in the history of Turkish education, it was useful to investigate Ferit Pehlivan's life, academic personality and approach to education.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)