Orhan Asena'nın tarihsel olmayan piyeslerinde kadın

Date
2008
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Türkbilig
Print ISSN
1302-6011
Electronic ISSN
Publisher
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Volume
Issue
15
Pages
78 - 93
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Orhan Asena, 1950 sonrası Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından biridir. Eserlerinde çok çeşitli konuları işleyen yazar kırkın üzerinde eser vermiştir. Yazarın eserleri fazla olduğu için de kadınların ele alındığı bu çalışmada belirli bir sınırlandırmaya gidilmiştir. Makalede Asena’nın tarihi olmayan tiyatroları seçilmiştir. Farklı açılardan ele alınan kadınlar, sistematik bir şekilde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmadaki nirengi noktaları ise; toplumsal koşullar, ekonomik yetersizlikler ve baskılar, toplumun dayatmaları ve beklentileri olmuştur.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Orhan Asena, Orhan Asena’nın tiyatroları, Kadın, Türk tiyatrosu, Plays of Orhan Asena, Female, Turkish theatre
Citation
Published Version (Please cite this version)