Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği

Date
2019-09
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Thesis
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza aracılık hizmeti alınmaksızın ihraç yapılması mümkün olmadığı gibi, ikincil piyasalarda sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında tedavülü, alım-satım aracılığı hizmeti alınmaksızın gerçekleşemeyecektir. Dolayısıyla bu hizmetlerin alınması esnasında ihraççılar ve yatırımcılar ile yatırım kuruluşları arasında doğacak olası uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi için aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliklerinin tartışılması gerekecektir. Bu çalışmada 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri kapsamında aracılık faaliyetleri, bu faaliyetleri gerçekleştirebilecek yatırım kuruluşları, faaliyet usul ve esasları, aracılık türleri, aracılık türlerinin ABD ve AB Hukuklarındaki görünümleri ve tüm aracılık türlerinin hukuki niteliklerinin ele alınması söz konusudur.


Since, neither issuing capital market instruments, nor trading in previously issued capital market instruments is possible without having intermediation service from authorized investment firms; intermediary activities, consisted of intermediation to public offerings and intermediation to buying and selling capital market instruments in secondary markets, are the core of capital markets besides other investment activities and services. Thus, in the case that a conflict emerges between issuers, investors and investment firms while having related intermediary services, it is important to discuss the legal status of those intermediary contracts for determining related legislation to apply to the resolution of conflicts. Hence with this study, intermediary activities within the scope of Capital Markets Law No:6362 and the secondary legislation of Capital Markets Board of Turkey; the investment firms that may be authorized; intermediary service procedures and principles; types of intermediary activities; the reflections of those intermediary activities and services in both USA and EU Legislations are discussed and presented in details.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Aracılık faaliyetleri, Aracılık sözleşmeleri, Sermaye piyasaları, Vekalet sözleşmesi, Yatırım kuruluşları, Capital markets, Intermediary activities, Intermediation contracts, Investment firms, Proxy contract
Citation
Published Version (Please cite this version)