Yugoslavya’dan göç: Münevver Alataş

Date
2023
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-8 (2023-2024 Fall) ; 3
Abstract

Yugoslavya’nın belirli sınırları içerisinde Slav olan ve Slav olmayan Müslümanların iki farklı gruba ayrılması ve Slav olmayan Müslümanların “gerçek” bir Yugoslavya vatandaşı olarak görülmemesi, Slav olmayan Yugoslavya vatandaşlarına uygulanan birçok yaptırım hayatlarını olumsuz yönde etkilediği için bir göç akımı başlatıldı. Yugoslavya ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Göç Antlaşmasıyla Yugoslavya’da istedikleri hayatı yaşayamayan, her geçen gün daha çok asimile olan birçok Müslüman Türk vatandaşı, Yugoslavya’dan Türkiye’ye, çoğunlukla İstanbul’a göç etti. Göç eden ailelerden bir tanesi ise Münevver Alataş’ın ailesiydi. Yugoslavya’da birçok zorlukla karşılan, Sırplılar tarafından işkence gören bu aile en sonunda Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç etmeye karar verdi. Bu yazı da Münevver Alataş’ın ailesinin Yugoslavya’da yaşadıklarını, göç etmeye nasıl karar verdiklerini, göç sırasında yaşadıklarını ve Türkiye’ye geldikten sonra nasıl Türkiye’ye adapte olduklarından bahseder.


A migration movement was initiated because Slavic and non-Slavic Muslims were divided into two different groups within the specific borders of Yugoslavia. Non-Slavic Muslims were not seen as "real" Yugoslav citizens and many prohibitions were imposed on non-Slavic Yugoslav citizens that negatively affected their lives. With the Free Migration Agreement signed between Yugoslavia and Turkey, many Muslim Turkish citizens, who could not live the life they wanted in Yugoslavia and were becoming more assimilated day by day, migrated from Yugoslavia to Turkey, mainly to Istanbul. One of the families that migrated was the family of Münevver Alataş. This family, which faced many difficulties in Yugoslavia and was tortured by the Serbs, finally decided to migrate from Yugoslavia to Turkey. This article talks about how Münevver Alataş's family lived in Yugoslavia, how they decided to migrate, what they experienced during migration, and how they adapted to Turkey after coming to Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Yugoslavya, Türkiye, Göç, Münevver Alataş, Türk, Müslüman, Yugoslavia, Turkey, Migration, Turkish, Muslim
Citation
Published Version (Please cite this version)