12 Eylül askeri darbesinin TRT'nin kurumsal yapısı ve televizyon yayınları üzerine etkisi

Date
2012
Authors
Dursun, Kamil
Dündar, Esra
Güncüer, Mert
Güngör, Bilge
İleriler, Esra
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)