12 Eylül askeri darbesinin TRT'nin kurumsal yapısı ve televizyon yayınları üzerine etkisi

Date
2012
Authors
Dursun, Kamil
Dündar, Esra
Güncüer, Mert
Güngör, Bilge
İleriler, Esra
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Hamdi Özdiş, HIST 200-11, 17, 18 (2011-2012 Spring) ; 2
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)