Statistics for 12 Eylül askeri darbesinin TRT'nin kurumsal yapısı ve televizyon yayınları üzerine etkisi