Yaylacık'dan Yaylacık'a

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
  1. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar, özellikle de Osmanlı’nın Balkanlar’daki topraklarını kaybetmesinden sonraki dönemde, Anadolu ve Balkanlar pek çok büyük göç hareketiyle karşı karşıya kalmıştır. Zorunlu Nüfus Mübadelesi ise bunlardan belki de en bilineni, hafızalarda en çok yer edenidir. Mübadele süreci pek çok yerleşim yerini demografik, kültürel ve ekonomik açıdan kökünden değiştirmiştir. Yaylacık bu yerleşim yerlerinden sadece biridir. Buca’da bulunan Yaylacık mevkii çoğunluğu Selanik’teki Yaylacık köyünden buraya göçen mübadillerden oluşmaktadır. Günümüzde dahi bu göçün izleri Yaylacık’ta görülebilmekte ve Selanik’teki kültür Yaylacık’ta hâlen yaşamaktadır.

From the 19th century to the mid-20th century, especially after the Ottoman loss of the Balkans, Anatolia and Balkans had faced massive amounts of migration. The Obligatory Population Exchange was probably the most famous one of these migration movements. Population Exchanges had affected demographic, cultural and economic aspects of many places. Yaylacık is one of these. Yaylacık where mostly immigrants from another Yaylacık in Thessaloniki live, is a town in Buca. The traces of the immigration and the culture of Thessaloniki can still be seen in Yaylacık even Today.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Göç, Mübadele, Lozan Anlaşması, Selanik, Buca
Citation
Published Version (Please cite this version)