Kurumsal yönetim bakımından anonim şirket alacaklısının menfaat sahipleri içindeki yeri ve korunması

Date
2023-12
Editor(s)
Advisor
Manavgat, Çağlar
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Kurumsal yönetim anlayışında menfaat sahipleri teorisinin yaygınlaşmasıyla beraber, şirketin yalnızca pay sahiplerinden oluşmadığı, birçok menfaat sahibinin şirket faaliyetlerinde dikkate alınması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Şirket alacaklılarının menfaat sahipleri içindeki önemi ise oldukça farklıdır. Zira, şirket alacaklıları kimi zaman şirket yönetiminde pay sahiplerinden daha fazla söz hakkı sahibi olabilmektedir. Borçlanmaya dayalı finansmanın gelişimiyle beraber, şirketin finansal rizikosu alacaklılar için artmış ve şirket alacaklılarının daha fazla korunma gereksinimi ortaya çıkmıştır. Anonim şirket alacaklılarının, kurumsal yönetim bakış açısından korunmasında, menfaat çatışmalarının yoğun olduğu dönem ve yapılara odaklanılmaktadır. Bu kapsamda hem önleyici hem de onarıcı mekanizmalar ile anonim şirket alacaklılarının menfaatlerini güvence altına almaya yönelik çözüm önerileri getirilmektedir.


As the stakeholder theory has become widespread in the corporate governance approach, the idea that the company does not only consist of shareholders, but that many stakeholders should be taken into account in company activities has become widespread. The importance of company creditors among stakeholders is quite different. Because, creditors may sometimes have more say in the management of the company than shareholders. With the development of debt-based financing, the financial risk of the company has increased for creditors and the need for further protection. The protection of corporate creditors from a corporate governance perspective focuses on periods and structures where conflicts of interest are intense. In this context, solutions are proposed to secure the interests of joint stock company creditors through both preventive and restorative mechanisms.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)