Kişisel verilerin korunması ve rekabet hukuku bağlamında veri taşınabilirliği hakkı

Limited Access
This item is unavailable until:
2023-02-28
Date
2022-08
Editor(s)
Advisor
Aksoy, Hüseyin Can
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Verinin işlenmesi yoluyla önemli ekonomik menfaatler elde edilmesi, başta dijital pazarlar olmak üzere her türlü pazarda verinin elde edilmesini, işlenmesini ve akışının sağlanmasını ekonomik bir gereklilik haline getirmiştir. Bu veri kümesi içerisinde kişisel verilerin sınırsız ve ölçüsüz olarak işlenmesi kişisel verilerin korunması ihtiyacını doğurmuş, bu ihtiyaca cevap veren düzenlemelerle ilgili kişilere birtakım haklar tanınırken veri sorumlularına da bazı yükümlülükler getirilmiştir. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün ilk kez tanıttığı veri taşınabilirliği hakkı, bireylere kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol imkânı tanımaktadır. Veri taşınabilirliği hakkının, bireylerin kişisel verilerin korunması yönünden menfaatlerine etki ederken, veri sorumlularının ekonomik menfaatleri dolayısıyla pazarlardaki rekabet düzeyine yönelik etkiler göstereceği kabul edilmektedir. Bu çalışmada, kişisel verilerin korunması, veri taşınabilirliği hakkı ve rekabet hukuku arasındaki çok yönlü ilişki dikkate alınarak veri taşınabilirliği hakkından ne anlaşılması gerektiği ve bu hakkın rekabeti nasıl etkileyeceği sorusu cevaplanmıştır.


Obtaining significant economic benefits by processing data has made it an economic necessity to obtain, process and flow data in every market, especially in digital markets. Unlimited and unreasonable processing of personal data within this data set has created the need for the protection of personal data. With the regulations that meet this need some rights have been granted to the data subjects and some obligations have been imposed on the data controllers. The right to data portability which has been introduced for the first time by the European Union General Data Protection Regulation, gives individuals more control over their personal data. While it will affect the level of competition in the markets due to the economic interests of data controllers, it is accepted that the right to data portability will also affects the interests of individuals in terms of the protection of personal data. In this study, the question of what should be understood from the right to data portability and how the right will affect competition has been answered by considering the multifaceted relationship between the protection of personal data, the right to data portability and competition law.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)