3 boyutlu kartezyen olmayan paralel görüntülemede değişken görüntü alanına dayalı geriçatım

Date
2018
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
2017 21st National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT)
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

MRG’de yaygın olarak kullanılan geriçatım yöntemleri değişken yoğunluklu Kartezyen olmayan taramalara da uygulanabilmektedir; fakat bu durumda bu yöntemlerin genellikle yüksek hesaplama karmaşıklığı içeren çok sayıda yinelemeye ihtiyaç duyması özellikle 3 boyutlu geriçatımlara uygulanabilirliklerini sınırlamaktadır. 2 boyutlu Kartezyen olmayan veri için daha hızlı geriçatım almak amacıyla, PILS’e dayalı, değişken görüntü alanlarını kullanan bir teknik yakın zamanda teklif edilmiştir. Bu çalışmada bu teknik 3 boyutlu değişken yoğunluklu veriye uygulanmış, ek olarak elde edilen görüntüler dalgacık regülarizasyonu kullanılarak kalan artifaktlardan temizlenmiştir. Önce regülarizasyon için farklı parametrelerin başarımları karşılaştırılmış, sonra regülarizasyon da dâhil olmak üzere değişken görüntü alanı yönteminin, karelerin toplanması, PILS ve ESPIRiT geriçatımları ile başarımları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar teklif edilen yöntemin başarısının karşılaştırılan diğer geriçatımlardan üstün olduğunu göstermektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)