1989 Bulgaristan göçü: Asimile olmaya zorlanmış müslüman bir Türk kadını Zümrüt Çolakoğlu ve ailesi

dc.contributor.authorAvcı, Ceren
dc.contributor.authorBiçen, Ezgi
dc.contributor.authorBostan, Gülşah
dc.contributor.authorEs, Bengi Su
dc.contributor.authorTosun, İrem
dc.date.accessioned2022-11-02T06:47:16Z
dc.date.available2022-11-02T06:47:16Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionAnkara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2021.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 21-23).en_US
dc.description.abstractOsmanlı İmparatorluğu’nun iskân politikası ile Bulgaristan’a yerleştirilen Türkler Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılması ile birlikte yıllar boyu zorluklar yaşadı. 1980’li yıllarda tekrar nükseden dayatmalar ve asimilasyon politikaları bu makalede Çolakoğlu ailesi üzerinden ele alındı. 1984-1989 yılları arasında giderek şiddeti artan ve Bulgaristan Türkleri’nin günlük hayatlarını zorlaştıran asimilasyon politikaları, dönemin Devlet Konseyi Başkanı Todor Jivkov’un yaptığı açıklamayla birlikte Bulgaristan Türkleri’nin anavatana göç etmesi ile sonuçlandı. Çolakoğlu ailesinin 1989 Bulgaristan Göçü öncesinde yaşadıkları süreç, göç etmeleri ve Türkiye’ye yerleştikleri zaman karşılaştıkları tutumlar ile o dönemin sosyoekonomik durumu hakkında bilgilere ulaşılması hedeflendi.en_US
dc.description.abstractThe Turks, who were settled in Bulgaria with the settlement policy of the Ottoman Empire, experienced difficulties for years with the separation of Bulgaria from the Ottoman Empire. The recurrent impositions and assimilation policies in the 1980s were discussed in this article through the Çolakoğlu family. The assimilation policies, which increased in violence between 1984 and 1989 and made the daily life of the Bulgarian Turks difficult, resulted in the migration of Bulgarian Turks to the homeland, with the statement of the then State Council President Todor Jivkov. It was aimed to provide information about the process of the Çolakoğlu family before the 1989 Bulgarian Migration, their migration and the attitudes they faced when they settled in Turkey, and the socio-economic situation of that period.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby İbrahim Mert Öztürk.en_US
dc.format.extent36 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4087
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/110804
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesİbrahim Mert Öztürk, HIST200-5 (2021-2022 Spring);1
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectBulgaristan göçüen_US
dc.subjectAsimilasyon politikalarıen_US
dc.subjectTürk-Bulgar ilişkilerien_US
dc.subjectBelene kampıen_US
dc.subjectÇolakoğlu ailesien_US
dc.subjectBulgarian immigrationen_US
dc.subjectAssimilation policiesen_US
dc.subjectTurkish-Bulgarian relationsen_US
dc.subjectBelene campen_US
dc.subjectÇolakoğlu familyen_US
dc.title1989 Bulgaristan göçü: Asimile olmaya zorlanmış müslüman bir Türk kadını Zümrüt Çolakoğlu ve ailesien_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files