Türkiye’nin ilk turizm kasabası: Amasra

Date
2021
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ahmet Zeybek, HIST200-8 (2021-2022 Spring);7
Abstract

Amasra, Batı Karadeniz bölgesinde Bartın iline bağlı bir bölgedir. Yüzyıllarca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, verimli topraklara sahip olan bu bölgede günümüzde turizm faaliyetleri yürütülmektedir. 1940lı yıllarda başlayan Amasra’da turizmi canlandırma girişimlerine günümüzde teknolojinin de dahil olmasıyla yeni reklamcılık faaliyetleri eklenerek devam edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1950’lerden günümüze kadar olan süreçte Amasra’daki turizmi canlandırmak adına yapılan faaliyetleri araştırmak ve bu faaliyetleri hem sosyo-kültürel hem de sosyo-ekonomik bağlamda değerlendirmektir. Amasra’daki turizmin şehrin ekonomisine sağladığı yararlar göz önüne serilirken, aynı zamanda kentsel dönüşüme olan göz ardı edilemez etkileri anlatılacaktır.


Amasra is a district located in the west of the Black Sea (Karadeniz) region connected to the Bartın province. For centuries it has been home to many different civilizations with its fruitful soil, nowadays the tourism activity in the area stands out. The vitalization initiative of tourism which started in the 1940’s continues nowadays with new advertisement campaigns and the help of current day technology. The goal of this paper is to research the activities that have been initiated since 1950’s in order to revitalize tourism in Amasra and to evaluate these activities in a socio-cultural and socio-economical context. In this paper, the benefit of tourism in the city towards Amasra will be brought into view, as well as the undeniable impact of tourism towards urban transformation.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Amasra, Batı Karadeniz turizmi, Sosyo-ekonomik, Sosyo-kültürel, Ekonomi, West Black sea tourism, Socio-cultural, Socio-economical, Economy
Citation
Published Version (Please cite this version)