Âşik Ali Cemali repertuvarindan parçalarin performans teorisi kapsaminda değerlendirilmesi

Date
2002
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milli Folklor
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
Publisher
Volume
7
Issue
55
Pages
81 - 94
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada Aşık Ali Cemali'nin söylediği türküler ve anlattığı kısa hikayeler Performans Teorisi çerçevesinde incelenmiştir Çalışma dört bölümden oluşmakta olup bu bölümlerde anlatanın, dinleyicinin, anlatım ortamının ve ses kayıt cihazının aşığın performansı üzerindeki etkileri araştınlmıştır.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)