Kuruluşundan günümüze Hatayspor Futbol Kulübü’nün bulunduğu bölgeye sosyoekonomik ve sosyokültürel etkisi

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-13 (2022-2023 Fall);9
Abstract

Hatayspor Futbol Kulübü; 1967 yılında bölgede süregelen spor kulüpleri olan Kurtuluşspor, Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor’un kurucu üyeler tarafından tek bir çatı altında toplanmasıyla kurulmuştur. Birçok farklı kültürü içinde barındıran Hatay ilinde, müsabakalarla bölge halkını ortak bir amaç altında toplamayı hedefleyerek kurulan kulüp, hedeflerinin yönetilmesi konusunda yönlendirilmeye ihtiyaç duyabilecek bölge gençlerinin geleceklerini şekillendirmede onlara bir vizyon katabilmeyi kuruluş amacı edinmiştir. Bu doğrultuda bölge gençleri, kulübe katılmaları yönünde teşvik edilerek motivasyon eksikliklerinin üstesinden gelme konusunda olgunlaşırken çevre illeri ile yapılan müsabakalar ve kulübün zamanla edindiği sportif başarı, bölge halkını birleştirmeyi ve ortak bir “spor-dayanışma” kültürü oluşturmayı sağlamıştır.


Hatayspor Football Club was established in 1967 by its founding members by bringing the ongoing sport clubs - which are Kurtuluşspor, Esnafspor and Reyhanlı Gençlikspor - under the same roof. In the province of Hatay, which hosts many different cultures, the club which was established with the aim of gathering the local community under a common purpose by organizing football competitions, made its founding purpose to help the local youth -who might need to be guided to manage their goals- to create a vision for them to organize their future. Accordingly, while the local youth was encouraged to join to the club in order to maturate in overcoming their lack of motivation, the ongoing competition between the club and the nearby cities and the sports success of the club over time, managed to create a common “sport-solidarity” culture and to gather the local community to support the club.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Hatayspor, Futbol, Bölge halkı, Bölge gençleri, Dayanışma, Ortak *kültür, Motivasyon, Football, Local community, Local youth, Solidarity, Common culture, Motivation
Citation
Published Version (Please cite this version)