Türk sanat tarihinde Bedri Baykam

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-11 (2022-2023 Fall);2
Abstract

1957 yılında Ankara’da dünyaya gelen Bedri Baykam Türkiye’deki çok yönlü sanatçılardan biridir. Ressamlığı ile öne çıkan Baykam, aynı zamanda aktörlük ve ekonomi alanlarında tahsil yapmış ve siyaset, spor gibi alanlarla da uğraşmıştır. Yurt dışı eğitimi ve hayatının bir bölümünü orada geçirmesi sonucu etkilendiği Modernizm ve Yeni Dışavurumculuk akımlarını Türk Sanatına taşıyan değerli isimlerden olmuştur. Buna ek olarak dünyaya Dünya Sanat Günü’nü kazandırmış ve Piramid Sanat’ı kurmuştur. Bedri Baykam’ın yerli sanatımıza ve dünyaya kazandırdıkları yanı sıra hayat serüveni üzerine araştırma yapılmaya değer görülmüştür.


Bedri Baykam who was born in 1957 in Ankara, is one of the versatile artists in Turkey. Standing out with his painting, Baykam also studied in the domains of acting and economics, and also engage in other domains such as politics and sports. After he received education abroad and spending a part of his life there, he became one of the valuable names who carried the Modernism and New Expressionism movements to Turkish Art. In addition, he brought "World Art Day" to the world and established Piramid Art. In addition to what Bedri Baykam has gained to the world, it has been deemed worthy of research on his life adventure.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)