Türk halk hikâyelerinde "ilk görüşte aşk" motifi, ensest yasağı ve egzogami

Date
2009
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Millî Folklor
Print ISSN
1300-3984
Electronic ISSN
2146-8087
Publisher
Geleneksel Yayıncılık
Volume
21
Issue
83
Pages
97 - 102
Language
Turkish; English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu makalede öncelikle ensest yasağının ve egzogaminin tanımı ve işlevi ele alınmıştır. Ardından kız kaçırma ile birlikte evlilik ilkelerinin oluşmaya başladığı belirtilerek egzogaminin sürekliliğinin ensest yasağı ile sağlandığı üzerinde durulmuştur. Beş Türk halk hikâyesi, ensest yasağı, egzogami ve kız kaçırma kavramları bağlamında incelenmiştir. Ayrıca Türk halk hikâyelerindeki “ilk görüşte aşk” motifine dikkat çekilmiştir. Bu inceleme sonucunda ensest yasağının kapsamının belirleyiciliğinde toplumun ve İslam dininin etkisi gösterilmiş, evlilik ilkelerinin temelinde ensest yasağı ve egzogaminin varlığı tespit edilmiştir.


The article firstly analyses the function and definition of incest prohibition and exogamy, then creation of marriage principles with bride capture. It is emphasized that continuity of exogamy was provided with the incest prohibition. Five Turkish folk stories were analyzed within the scope of incest prohibition, exogamy and bride capture. Additionally, "love at first sight" motif in Turkish folk stories was called attention. As a result of this analysis, affect of society and Islamic religion in determining the context of incest prohibition was dwelt on, and existence of incest prohibition and exogamy was ascertained within the fundamentals of marriage principles.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)