Fiskobirlik direnişi

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilkent University
Abstract

Türkiye'nin en köklü birliklerinden biri olan Fiskobirlik fabrikasında 1992 ile 1993 yılları arasında işveren ve işçiler arasında toplu sözleşme ile başlayan bir anlaşmazlık vardı. Bu anlaşmazlık daha sonrasında işçilerin greve gitmesi ile devam etti. İş verenler kadro hakkını iptal etmek, işçilerde kazanılmış kadro hakkını geri vermek istemiyordu. Fiskobirlik'te yapılan grev oylamasına işçiler %72 ile greve evet dediler ve Ankara'ya doğru olan yolculukları başladı. Yıllarını Fiskobirlik'e vermiş çalışanlarının neredeyse tamamının işten atılması söz konusu olmuş Öz Gıda-İş sendikası ve Fiskobirlik çalışanları bu haksızlığı reddederek hak arayışına girmiştir. Ezici bir çoğunluğu kadın olan işçiler Öz Gıda-İş sendikasının yadsınamaz yardımı ile 55 günü grevde 8 ay süren mücadeleyi kazandılar ve bu mücadele sonrasında işçilerin ortalama net ücretleri eski para ile 1 milyon 200 bin liradan 2 milyon 857 bin liraya yükseldi, 1253 işçiye kadro alındı ve bunun gibi işçinin lehine olan birçok hak kazandılar.


One of Turkey's most established between employers' associations Fiskobirlik factory workers between 1992 and 1993 and had started a dispute with the collective agreement. This disagreement then continued with workers going on strike. Employers did not want to revoke their right to cadre and to regain their right to regain their cadres. Workers said yes to the strike with a 72% strike in Fiskobirlik and their journey to Ankara started. Almost all of its employees, who have given their years to Fiskobirlik, have been dismissed. Workers, whose overwhelming majority were women, won the struggle that lasted 8 months in the strike for 55 days with the undeniable assertion of the Öz Gıda-İş union, and after this struggle, the average wages of the workers rose from 1 million 200 thousand lira to 2 million 857 thousand lira, 1253 workers were employed and so on. They gained many rights in favor of the worker.

Description
Ankara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2020
This work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
The History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
Includes bibliographical references (pages 22-23).
Keywords
Fındık, Fiskobirlik, Kadın işçiler, Direniş, Grev, Karadeniz, Hazelnut, Women workers, Resistance, Strike, Black Sea
Citation