İzmirli seramik sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ ın gözünden Çağdaş Türk Seramik Sanatının değişimi

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Seramik, genellikle toprak elementleri, kil ve su karıştırılarak şekillendirilen ve bazen süslendirilen çeşitli eşyaların yüksek sıcaklıktaki fırınlarda pişirilmesiyle oluşur. 1960’lı yıllarda bu sanata merak saran, kendi imkanlarıyla tekniğini öğrenip geliştiren Mehmet Tüzüm Kızılcan, atölyeler kurmuş ve bu sanat dalında birçok eser vermiştir. Kızılcan, Çağdaş Türk Seramik Sanatı’nın 1960 ve 2000 yılları arasındaki değişimini yakından deneyimlemiş ve büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Çağdaş Türk Seramik Sanatı’nın zaman içerisindeki değişimini anlamak açısından Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın bu sanat dalındaki yerini ve işlerini incelemek, hayatını, sanatçı kişiliğini ve tecrübelerini araştırmak seramik sanatına bıraktığı etkiyi anlamak için oldukça faydalıdır.


Ceramic is formed by firing various items, which are shaped and sometimes decorated, usually by mixing earth elements, clay and water, in high-temperature kilns. Mehmet Tüzüm Kızılcan, who was interested in this art in the 1960s, learned and developed his technique with his own means, established workshops and produced many works in this branch of art. Kızılcan closely experienced the change of Contemporary Turkish Ceramic Art between 1960 and 2000 years and contributed to a great extent. In order to understand the change of Contemporary Turkish Ceramic Art over time, it is very useful to examine Mehmet Tüzüm Kızılcan's place and works in this branch of art, and to investigate his life, artist personality and experiences, to understand the impact he left on the art of ceramics.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Mehmet Tüzüm Kızılcan, Seramik, Sanat, Çağdaş Türk Seramik Sanatı, Füreya Koral, Ceramics, Art, Contemporary Turkish Ceramic Art
Citation
Published Version (Please cite this version)