Kuruluşundan dağılışına kadar Türkiye Birleşik Komünist Partisi

Date

2022

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

Turkish

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);01

Abstract

Osmanlı döneminde komünist bir parti yoktu ancak sosyalist düşünce mevcuttu. Cumhuriyet kurulmadan üç yıl önce, 1920’de ilk defa Komünist adıyla bir siyasi parti kurulmuştur. Türkiye Komünist Partisi üyeleri ve kurucuları Karadeniz’de suikaste uğramaları sonucu hayatlarını kaybetmiş ve Meclis tarafından alınan kararla parti kapatılmıştır. Sonrasında illegal bir şekilde varlığını sürdürmüştür. 1960 yılında Türkiye İşçi Partisi kurulmuş ve 1980 darbesine kadar faaliyet gösteren Türkiye İşçi Partisi, 1980 darbesi sonucu illegal duruma gelmiştir. TKP ve TİP üyeleri legal bir parti kurmak için 1987 yılında bir araya gelmiş ve 1990 yılında Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurmuşlardır. Kuruluşundan 15 gün sonra kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesince dava açılmış ve kuruluşundan tam bir yıl sonra TBKP kapatılmıştır.


There was no Communist Party in the Ottoman Empire, but there was socialist thought. In 1920, three years before the establishment of the Republic, a political party under the name Communist was established for the first time. The members and founders of the Communist Party of Turkey lost their lives as a result of their assassination in the Black Sea, and the party was closed with the decision taken by the Assembly. It continued to exist illegally. The Workers' Party of Turkey was founded in 1960 and it was active until the 1980 coup, then became illegal as a result of the 1980 coup. TKP and TİP members came together to establish a legal party in 1987 and established the United Communist Party of Turkey in 1990. A lawsuit was filed by the Constitutional Court with a request for closure 15 days after its establishment, and TBKP was closed exactly one year after its establishment.

Course

Other identifiers

Book Title

Citation

item.page.isversionof