Banka teminat mektuplarında URDG 758’in uygulanması

Date
2023-08
Editor(s)
Advisor
Tiryakioğlu, Bilgin
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Banka teminat mektupları, milletlerarası ticari ilişkilerde tarafların güvence ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Milletlerarası ticari hayatı kolaylaştırma gayesinde olan MTO, talep garantilerine uygulanmak üzere hazırladığı birörnek kurallardan oluşan URDG 758’i yayınlamıştır. Milletlerarası nitelik taşıyan banka teminat mektuplarında URDG 758’in uygulanması, farklı ihtimallerde gündeme gelebilmektedir. URDG 758’in hukuki niteliğinin belirlenmesi, bu kuralların, devlet mahkemelerinde ve milletlerarası ticari tahkimde hangi ihtimallerde uygulanabileceğinin tespiti açısından özel önem arz etmektedir. URDG 758’de, bu kuralların, taraflarca atıf yapılmak suretiyle sözleşme hükmü haline getirilmeleri durumunda bağlayıcılık kazanacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte, taraflarca atıf yapılmayan hallerde, bu kuralların uygulama alanı bulmalarının mümkün olup olmadığı da incelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmada, banka teminat mektuplarından doğan uyuşmazlıklarda, URDG 758’in uygulama alanı bulabileceği ihtimaller inceleme konusu yapılmıştır.


Bank guarantee letters are used extensively to meet the parties' assurance needs in international commercial relations. In an effort to facilitate international commercial practice, ICC has published URDG 758, a set of model rules for the application of demand guarantees. The application of URDG 758 in terms of bank guarantee letters consisting of foreign element, may arise in different contingencies. Determining the legal nature of URDG 758 is of particular importance for determining the circumstances in which these rules may be applied in state courts and in international commercial arbitration. URDG 758 recognizes that these rules will be binding if they are decided by the parties to be turned into a contractual provision by way of incorporation. However, it should also be examined whether these rules are applicable in cases where there is no incorporation. This study examines the possibilities of the application of URDG 758 in disputes arising out of bank guarantee letters.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)