Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın hayatı ve dönemin siyasetine olan etkisi

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

19 Şubat 1911 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Fatma Müfide İlhan, mareşal bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğudur. Eğitim ve öğrenim yılları Ankara ve İstanbul’da geçmiştir. Öğretmenlik diplomasıyla mezun olmuştur. İlk evliliğinde eşinin tayini sonucu Almanya’ya gitmiştir. İkinci evliliğinde ise doktor eşinin Afganistan’a tayininin çıkması sebebiyle, onunla birlikte giderek gönüllü öğretmen olarak çalışmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra siyasete atılmıştır. Demokrat Parti’nin üyesi olan Müfide İlhan, 1950 seçimlerinde Mersin belediye başkanı seçilmiştir. 1951 yılında ise partideki iç çatışmalar dolayısıyla görevden ayrılmıştır. Parti ile olan ilişiğini kestikten sonra birçok kurumda yer almıştır. 1996 yılında kalp krizi sonucu vefat etmiştir.


Fatma Müfide İlhan is the child of a field marshal father and a housewife mother who was born on February 19, 1911 in Istanbul. Her education and training years were spent in Ankara and Istanbul. She graduated with a teaching diploma. In his first marriage, she went to Germany as a result of the appointment of her husband. In her second marriage, her husband was appointed to Afghanistan since he was a doctor, and Müfide İlhan went there and worked as a volunteer teacher. After returning to Turkey, she entered politics. Müfide İlhan, who was a member of the Democrat Party, was elected as the mayor of Mersin in the 1950 elections. In 1951, she left office due to internal conflicts in the party. After she cut her relationship with the party, she took part in many institutions. She died of a heart attack in 1996.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Politika, Mersin, Öğretmen, Demokrat Parti, Çok partili dönem, Policy, Mersin, Teacher, Democrat party, Multiparty system
Citation
Published Version (Please cite this version)