Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın bakanı İmren Aykut ve Türkiye politikasındaki yeri

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-4 (2021-2022 Spring);1
Abstract

Bu araştırmanın konusu olan İmren Aykut, Türkiye’nin ilk kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanıdır. Aykut’un 12 Eylül 1980 darbesi döneminde başlayan ve Çevre Bakanı olduğu döneme kadarki siyasi hayatı incelenecek, aynı zamanda dönemin siyasi dengeleri hakkında bilgiler verilecektir. Siyasi hayatının ardından Aykut’un kurduğu Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) ile çeşitli sosyal projelerde aktif rol oynayarak birçok faaliyette bulunması sonucu topluma sağladığı katkı aktarılacaktır. Kendi yaşadığı dönemi ve kendisinden sonra gelen kadınların Türkiye siyasetinde rol almalarının önünü açan İmren Aykut’un önemi aktarılmaya çalışılacaktır.


Imren Aykut, the topic of this study, is Turkey's first female Minister of Labor and Social Security. Aykut's political career, which began with the September 12, 1980 coup d'état and finished with her appointment as Minister of Environment, will be reviewed, and information about the political balances of the time will be provided. After her political life, Aykut's contribution to society as a result of playing an active role in various social projects with the ÇESAV foundation, which she established, will be conveyed. The significance of Imren Aykut, who set the path for the women who came after her to play a role in Turkish politics, will be attempted to be emphasized.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)