Olimpiyatlarda kadınlar

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-16 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Türkiye'den olimpiyat oyunlarına ilk katılım 1924 yılında kırk bir erkek sporcu tarafından gerçekleştirilmiştir. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcular ise Berlin 1936 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda eskrim dalında yarışan Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni olmuştur. Çambel ve Aşeni’nin katılımından sonra günümüze kadar olan süreçte olimpiyatlara katılan Türk kadın sporcularının sayısı giderek artmıştır. Yıllar içerisinde medyanın kadın sporculara olan desteğinde başarılara değinme konusunda artış yaşansa da erkeklere verilen desteğe oranla halen pek bir ilerleme kaydedilmemiştir. Türk kadın sporcuların medya dışında gördüğü destekte de fazla artış yaşanmamıştır.


The first participation in the Olympic Games from Turkey was made in 1924 by forty-one male athletes. The first Turkish female athletes to participate in the Olympics were Halet Çambel and Suat Fetgeri Aşen, who competed in fencing at the Berlin 1936 Summer Olympic Games. After the participation of Çambel and Aşeni, the number of Turkish female athletes participating in the Olympics has gradually increased in the period until today. Even though the appearance of the success of the female athletes in the media has increased, it is still not much of a progress made compared to support for men. Aside from the media, the overall support for Turkish female athletes has not improved much since.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)