1980 yıllarının devrimi: Bilkent Grafik Tasarımı

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş, HIST200-20 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Grafik tasarım sanatı günümüzün önemli iletişim yöntemleri arasındadır. Osmanlıya uzansa da Türk grafik tasarım sanatının tam olarak bir devrim yaşaması ve zincirini kırıp gelişmeye başlaması geç olmuştur. Bu yazıda öncelikli olarak Türk grafik sanatının geçmişten günümüze gelişimi anlatılmıştır. Sonrasında, Grafik tasarımın Osmanlının son dönemlerindeki ve Cumhuriyetten sonraki süreçte halka, akademiye etkisi ve özellikle günümüzde nasıl bir teknolojik değişime uğradığı ele alınmıştır. Son olarak ise üniversite söz konusu olduğunda adı önemli bir yer tutan Bilkent’in grafik tasarım bölümü ve tarihi anlatılmıştır. Bilkent’in Türkiye adına grafik tasarımdaki yeri ve önemi açıklanarak yazı sonlandırılmıştır.


Graphic design has important communication methods in today's architecture. Although it extended to the Ottoman Empire, it was late for Turkish graphic design to experience a full revolution and break its chain and begin to develop. In this article, the development of Turkish graphic art from past to present is explained as a priority. Then, the effect of graphic design on the public and academia in the last beginning of the Ottoman Empire and the period after the Republic, and how it has undergone a technological change especially today are discussed. Finally, the graphic design department and its history of Bilkent, which has an important place in terms of university, are explained. The article was concluded by explaining the place and importance of Bilkent in graphic design on behalf of Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)