Bir ömrün izinde: Osman Müyesseroğlu'nun gözünden 1914-2000 arası

dc.contributor.authorÇelik, Mehmet Serhat
dc.contributor.authorÇaycı, İbrahim
dc.contributor.authorMüyesseroğlu, İpek
dc.contributor.authorBaştuji, İrem
dc.contributor.authorÖzeren, Işılay
dc.date.accessioned2023-09-13T10:36:34Z
dc.date.available2023-09-13T10:36:34Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
dc.descriptionIncludes bibliographical references (pages 18-19).
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2023.
dc.description.abstractBu proje kapsamında, 1914 yılında Bolu Mengen’de dünyaya gelen Osman Müyesseroğlu’nun bizzat kaleme aldığı hayatını anlatan yazılarından yola çıkılarak toplumsal olayların Osman Bey’in hayatına etkisi incelenecektir. Dönemin sosyal ve kültürel altyapısında, eğitim, gelenek-görenek ve çalışma hayatı gibi birçok alanla ilgili yaşadıkları ve yazdıklarından o döneme ilgin birçok bilgi ve izlenim elde edilebileceği için Osman Bey’in hayatı araştırmaya değer görülmüştür. Genel olarak, bu projenin Osman Müyesseroğlu özelinde dönemin yaşam şartlarına mercek tutan bir araştırma olması hedeflenmektedir.
dc.description.abstractWithin the scope of this project, the effects of social events on Muyesseroglu's life will be examined based on the writings of Osman Muyesseroglu, who was born in Mengen, Bolu, in 1914. Muyesseroglu's life was deemed worthy of research, as much information and impressions about that period can be obtained from the social and cultural infrastructure of the period, from his experiences and writings about many fields such as education, tradition-custom, and working life. In general, it is aimed that this project will be a research focusing on the living conditions of the period, in particular Osman Muyesseroglu.
dc.description.statementofresponsibilityBy Abdürrahim Özer.
dc.format.extent19 pages.
dc.identifier.itemidSPB4484
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11693/113852
dc.language.isotr
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAbdürrahim Özer, HIST200-1 (2022-2023 Summer); 2
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectOsman Müyesseroğlu
dc.subjectBolu
dc.subjectMengen
dc.subject1914-2000
dc.subjectBiyografi
dc.subjectOsman Muyesseroglu
dc.subjectBiography
dc.titleBir ömrün izinde: Osman Müyesseroğlu'nun gözünden 1914-2000 arası
dc.typeStudent Project
Files