Bir ömrün izinde: Osman Müyesseroğlu'nun gözünden 1914-2000 arası

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-1 (2022-2023 Summer); 2
Abstract

Bu proje kapsamında, 1914 yılında Bolu Mengen’de dünyaya gelen Osman Müyesseroğlu’nun bizzat kaleme aldığı hayatını anlatan yazılarından yola çıkılarak toplumsal olayların Osman Bey’in hayatına etkisi incelenecektir. Dönemin sosyal ve kültürel altyapısında, eğitim, gelenek-görenek ve çalışma hayatı gibi birçok alanla ilgili yaşadıkları ve yazdıklarından o döneme ilgin birçok bilgi ve izlenim elde edilebileceği için Osman Bey’in hayatı araştırmaya değer görülmüştür. Genel olarak, bu projenin Osman Müyesseroğlu özelinde dönemin yaşam şartlarına mercek tutan bir araştırma olması hedeflenmektedir.


Within the scope of this project, the effects of social events on Muyesseroglu's life will be examined based on the writings of Osman Muyesseroglu, who was born in Mengen, Bolu, in 1914. Muyesseroglu's life was deemed worthy of research, as much information and impressions about that period can be obtained from the social and cultural infrastructure of the period, from his experiences and writings about many fields such as education, tradition-custom, and working life. In general, it is aimed that this project will be a research focusing on the living conditions of the period, in particular Osman Muyesseroglu.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)