Fotoğraf makinesi tamircisi ve fotoğrafçı Ali Değer'in hayatı

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-8 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin ilk fotoğraf makinesi tamircilerinden Ali Değer’in hayatını ele alarak cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye’de fotoğrafçılık ve fotoğraf makinesi tamirciliğini yansıtmaktır. Yazının giriş bölümünde Türkiye’de fotoğrafçılık ve fotoğraf makinesi tamirciliğinin başladığı zamandan günümüze kadar olan gelişim sürecinin genel bir anlatımına yer verilmiştir. Kalan bölümlerde ise günümüzde de fotoğraf tamirciliğini ustalıkla yapmaya devam eden amatör fotoğrafçı Ali Değer’in hayatı, fotoğraf sanatı ve makinelerle tanışması, fotoğraf tamirciliği mesleğindeki gelişimi ve fotoğraf makinesi koleksiyonu incelenmiştir. 60’ların sonunda fotoğraf makinesi tamirciliği kariyerine başlayan Ali Değer, günümüze kadar dayanan ustalığı boyunca kendini her zaman ileri taşımış ve Türkiye’nin en çok bilinen fotoğraf makinesi tamircilerinden biri haline gelmiştir. Bu süreçte fotoğraf makinesi parçalarının temin edilememesi gibi Türkiye’nin o dönemki durumunun sektöre yansımalarından etkilenmemiş, yurt dışından temin ettiği parçaları Türkiye’nin dört bir yanına dağıtmış ve zaman zaman bu parçaları kendisi üretmiştir. Ayrıca Ali Değer günümüzde Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinesi koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.


The aim of this research is to reflect on the photography and camera repair in Turkey during the post-republic period, by examining the life of Ali Değer, one of Turkey's first camera repairmen. The introduction of the article provides a general description of the evolution of photography and camera repair in Turkey from the time it began to the present day. In the remaining sections, his life, how he met the art of photography and cameras, his development in the profession of camera repair and his camera collection are examined. Ali Değer, who began his career in camera repair in the late 1960s, has always pushed himself forward throughout his long-lasting expertise and has become one of Turkey's most well-known camera repairmen. During this process, he was not affected by the reflections of Turkey's then-current situation on the sector, such as the inability to obtain camera parts, and distributed parts he obtained from abroad to all cities of Turkey, and sometimes produced these parts himself. In addition, today Ali Değer hosts one of Turkey's largest camera collections.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)