6493 sayılı kanun kapsamında ödeme hizmeti sözleşmesi

Date
2021-06
Editor(s)
Advisor
Özçelik, Şemsi Barış
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Günümüzde finansal sistem içerisinde yer alan ödeme hizmetleri alanında çok sayıda ödeme işlemi gerçekleştirilmekte, kullanılan ödeme araçları ve yöntemleri giderek çoğalmaktadır. Ödemeler alanında faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcıları ile hizmetten yararlanan kullanıcılar arasındaki ilişkilerin güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızın amacı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısı arasında akdedilen ödeme hizmeti sözleşmesinin incelenmesidir. Tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ödeme hizmeti sözleşmesinin tanımı, unsurları, kurulması, hukuki niteliği ve şekli ele alınmıştır. Tezimizin ikinci bölümünde ise ödeme hizmeti sözleşmesinde tarafların borçları ve sözleşmenin sona ermesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


At the present time, a great amount of payment transactions are carried out in the area of payment services within the financial system and the payment instruments and methods also increase gradually. It is important that the relations between the payment service providers operating in the field of payments and the users benefited from these services are carried out safely and effectively. The aim of our study is to examine the payment service contract concluded between the payment service provider and the payment service user within the framework of Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions. There are two main chapters in this dissertation. In the first chapter, the definition, elements, establishment, legal characteristic and form of the payment service contract are analyzed. In the second chapter, obligations of the parties in the payment service contract and explanations on the termination of the contract are provided.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)